Стартира изплащането на стипендии на даровитите деца на община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 alt

Експертно – консултативна комисия, назначена със Заповед № 761/25.11.2016 година на кмета на община Панагюрище, оцени и класира подадените на втора сесия искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

От 6 до 15 декември 2016 година  ще се изплащат стипендиите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител/ настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище на улица „Ангел Шишков“ 10, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:30 часа.

В изпълнение на чл. 35 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на община Панагюрище, приет с Решение №558/06.06.2014 година на Общински съвет – Панагюрище, решението на Експертно – консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е публикувано на интернет страницата на община Панагюрище:

http://www.panagyurishte.org


Последно променен на Понеделник, 05 Декември 2016 12:57