СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 31 октомври изтече срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства, патентния данък и такса битови отпадъци.

Считано от 1 ноември 2016 година върху неплатените в срок задължения се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.

Приканваме всички жители на община Панагюрище, които не са заплатили своите задължения да го направят на каса в брой или чрез ПОС терминал в отдел „Местни данъци и такси“, в сградата на Община Панагюрище, етаж 1 /вход от страната на НЧ „Виделина-1865“/, стая 2, всеки работен ден от понеделник до петък, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа.

Дължимите данъци и такси могат да се заплатят по банков път в обслужващата Общината банка: Райфайзен банк, на касите на Easy Pay в цялата страна, както и в кметствата на населените места – Попинци, Левски, Елшица, Бъта, Баня, Поибрене, Оборище и Панагюрски колонии.

Последно променен на Вторник, 15 Ноември 2016 13:16