Втора сесия за събиране на документи за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Срокът за събиране на документи за предоставяне на закрила, съгласно чл. 27 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е до 18 ноември 2016 година.

Документите, попълнени според изискванията, с приложени допълнителни материали, ще се приемат в Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.