Младежи от Сърбия и Румъния пристигнаха в Панагюрище за обмяна на опит Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Младежи от Сърбия и Румъния пристигнаха в Панагюрище за обмяна на опит по проект „Най- добрият замисъл, над който някога ще работиш си самият ти!“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проектът се реализира от СК „Топалов“ – България, в партньорство със СК „Цемент“ – Сърбия и „ATIC“ – Румъния.

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки посрещна гостите от Сърбия и Румъния в Ритуалната зала в сградата на Община Панагюрище.

„Благодаря на г-н Топалов, че организира Вашето посещение в община Панагюрище и тази среща. Радвам се, че полагаме основите на едно добро приятелство. Надявам се, че Панагюрище ще Ви хареса, че ще успеете да създадете нови приятелства и ще си тръгнете от тук с незабравими мигове и спомени. И въпреки, че проекта, по който сте тук е кратък, надявам се, че с Вашите ръководители и с г-н Топалов ще създадем едно добро сътрудничество и това ще стане традиционен младежки обмен“, каза в приветствието си г-н Белишки.

Целите на младежкия обмен по проект „Най-добрият замисъл, над който някога ще работиш си самият ти!“ са:

• Да се даде възможност за обмяна на опит между участващите младежи, в различните практики на здравословен начин на живот;

• Чрез методите на неформалното образование да се усвоят специфични знания и умения по въпросите на здравословното хранене, спорта и превенцията на различни зависимости;

• Промотиране на здравословния начин на живот, като превантивен метод за преодоляване на негативни обществени явления;

• Формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в областта на спорта, здравословното хранене и природосъобразния начин на живот;

• Стимулиране на гражданската активност на младежите чрез информиране за възможностите на Европейските програми, насочени към младите хора;

• Насърчаване на сътрудничеството между младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора;

• Опознаване на другата култура - чрез диалог и обмен на културни традиции на различните етноси.

Очаквани резултати от проекта са :

• Придобиването на умения и компетенции за пълноценен, здравословен и социално отговорен начин на живот;

• Усвояването на умения за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.

Този проект кореспондира с интересите и необходимостите на младите хора от малките населени места за водене на здравословен живот, за придобиването на нови и различни умения. В резултат на това ще се повиши нивото на лична заинтересованост относно разглежданата проблематика, ще се достигне до идеята за превенция на различни видове зависимости и антисоциално поведение.

Последно променен на Вторник, 30 Август 2016 14:20