Община Панагюрище разпредели средства за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Във връзка с изпълнението на Постановление на Министерски съвет №79/ 13.04.2016 година за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала, директорите на детските градини и училищата на територията на община Панагюрище изготвиха заявки до Община Панагюрище за необходимия брой познавателни книжки, учебници и учебни помагала за учебната 2016/2017 година.

Заявките са изготвени след извършен избор на познавателни книжки, учебници и учебни помагала от педагогическия съвет на съответното учебно заведение. При избора на учебниците и учебните помагала са включени и представители на училищното настоятелство, както и учителите, които ще преподават в съответния клас.

Средствата за закупуване на учебниците и учебните помагала са осигурени от Министерство на образованието и науката за съответната учебна година и са предоставени по бюджета на Община Панагюрище, финансираща детските градини и училищата.