На 1 септември ще бъде подписан договор за изграждане на язовир за питейна вода „Луда Яна“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 1 септември 2016 година в Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще бъде подписан договор за строителство на язовир за питейна вода „Луда Яна“, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 km североизточно от град Панагюрище на река Луда Яна. Основните съоръжения на хидровъзел „Луда Яна” са: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Водоснабдителната система „Луда Яна” град Панагюрище е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на гр.Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.

Завършване на язовири за питейно водоснабдяване (язовир „Пловдивци“ и язовир „Луда Яна“), чието строителство беше спряно през последното десетилетие поради недостатъчно финансиране, рехабилитация на функциониращия язовир „Студена“ и рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник е част от Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се изпълнява от Република България в сътрудничество с Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Ползите от реализирането на проекта:

- Възможност за осигуряване на питейна вода за населените места - град Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.

- Регулиране на водния отток и защита от наводнения на подязовирните селища, инфраструктура и обработваеми земи;

- Подобряване на микроклимата в района на язовирното езеро;

- Възможност за устойчиво развитие на региона;

- Разкриване на нови работни места по време на строителството на обекта;

- Осигуряване на постоянна заетост в експлоатацията на язовирната стена и ПСПВ.