Община Панагюрище разпредели средства за физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата за 2016 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


В изпълнение на Постановление на Министерски съвет №129/11.07.2000 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, директорите на детските градини и училищата на територията на община Панагюрище разработиха проекти за разнообразни и достъпни форми на физическо възпитание и спорт за децата и учениците.

Проектите са съгласувани от Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общински съвет – Панагюрище.

Средствата, които се осигуряват ежегодно от държавния бюджет се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците.