ИдентификацияВИСОКА СЪБИРАЕМОСТ НА ДАНЪЦИТЕ В ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Изпълнението на данъчните приходи е важна предпоставка за осигуряване на планираните приходи в бюджета на Община Панагюрище, с които да се финансират публичните разходи.

Събираемостта на данъци в първото шестмесечие на 2016 година е както следва:

- 62,24% - приходи от патентен данък;

- 73,86% - приходи от данък върху недвижимите имоти;

- 86,79% - приходи от данък върху превозните средства;

- 55,81% - приходи от туристически данък. 

За същия период изпълнението на неданъчните приходи, по-конкретно такса „битови отпадъци“, е 68,47% от утвърдения начален план, а 65,32% са събраните приходи от общински такси.

Жителите на община Панагюрище могат да платят своите задължения на каса в брой или чрез ПОС терминал в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация, етаж 1 /вход от страната на НЧ „Виделина-1865“/, стая 2, всеки работен ден от понеделник до петък, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа.

Дължимите данъци и такси могат да се заплатят по банков път в обслужващата Общината банка Райфайзен банк, на касите на Easy Pay в цялата страна, както и в кметствата на населените места – Попинци, Левски, Елшица, Бъта, Баня, Поибрене, Оборище и Панагюрски колонии.


Последно променен на Понеделник, 11 Юли 2016 13:14