Кметът Белишки и председателят на Управителния съвет на Национална браншова организация за електрическа мобилност – Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) подписаха Меморандум за сътрудничество Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


В рамките на два дни, 30 юни и 1 юли 2016 година, Панагюрище е домакин на регионална кръгла маса на тема „Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения“.

Кръглата маса се провежда в рамките на проект, изпълняван от Национална браншова камара за електрическа мобилност (ИКЕМ), с финансовата подкрепа на Фондация „Конрад Аденауер“ и Българската стопанска камара. Партньори по проекта са „Аутомотив Клъстер България“, Германо-българска индустриално-търговска камара и Сдружение на предприемачите – град Панагюрище.


Събитието бе официално открито от г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище.

Участници в регионалната кръгла маса са представители на Българска стопанска камара, Национална браншова камара за електрическа мобилност (ИКЕМ), Фондация „Конрад Аденауер“, „Аутомотив Клъстер България“, представители на Балканския институт по труда и социалната политика, Университет по библиотекознание и информационни технологии, „Евроконсултанс България С.А.“ АД, фирми, бизнес организации и клъстери, експерти, заинтересовани от проблемите на електрическата мобилност.


Приветствия към участниците в кръглата маса отправиха г-н Томас Гайслер – Фондация „Конрад Аденауер“, г-н Петър Денев – главен секретар на Българска стопанска камара, г-н  Илия Левков – главен секретар на УС на ИКЕМ и г-жа Ирина Бистрекова – Сдружение на предприемачите – град Панагюрище.

По време на официалната част по откриването на регионалната кръгла маса, кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки и председателят на УС на ИКЕМ подписаха Меморандум за сътрудничество между Община Панагюрище и Национална браншова организация за електрическа мобилност – Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ). Двете страни се ангажират с развитието на SMART Електрическата мобилност в община Панагюрище, обмена на информация за развитието на тази сфера, обсъждането и проучването на възможностите за развиване на национални, регионални и международни партньорства в различни области на обществения живот, публичните политики, икономиката, търговията и туризма.

След официалната част започна първи панел на кръглата маса, чийто модератор бе д-р инж. Кирил Желязков – главен директор на Българска стопанска камара. Презентация на тема „Състоянието на бизнес средата в България през 2016 година и необходимостта от промени“ бе представена от г-н Петър Денев – главен секретар на Българска стопанска камара.

В рамките на първия панел на Регионалната кръгла маса Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения“, главният директор на Българска стопанска камара д-р инж. Кирил Желязков представи презентация на тема: „Нови моменти при изграждането и работата на клъстерите“, а за новите технологии в „умната мобилност“ и отразяването им върху труда и социалната политика ще говори г-н Иван Нейков – председател на Балканския институт по труда и социалната политика.


По програма, модератор на втория панел на кръглата маса ще бъде г-н Илия Левков – председател на УС на ИКЕМ.

Вторият панел ще започне с презентация „Съвременни модели за интелигентна мобилност в градовете. Ролята на велосипедния транспорт“, която ще бъде представена от д-р Александър Шикаланов – асоцииран професор в Университет по библиотекознание и информационни технологии. За възможностите за финансиране и подобряване конкурентоспособността на българската икономика ще говори генералният мениджър на „Евроконсултанс България С.А.“ АД г-н Евгений Иванов. Презентация на тема „Електрическата мобилност в България – състояние и перспективи“ ще представи главният секретар на от Национална браншова камара за електрическа мобилност (ИКЕМ), а арх. Станиславов ще разкаже за  предизвикателствата пред немската индустрия в България.

Първият ден на кръглата маса ще завърши с работна дискусия на участниците с Управителния съвет на Сдружение на предприемачите-Панагюрище и фирми, членуващи в ИКЕМ.

В рамките на втория ден на кръглата маса „Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения“, участниците ще посетят и ще имат възможността да се запознаят с дейността и технологиите на фирма „Орика Мед България“ АД.