ИдентификацияПредстои регистриране на общински обекти на свободния пазар на електроенергия Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Във връзка със създадена възможност за регистриране на общински обекти на свободния пазар на електроенергия, в Панагюрище предстои да се извърши такава регистрация на следните обекти общинска собственост: СОУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“, ОДЗ „Звънче“, ОДЗ „Райна Княгиня“ – централна сграда и филиал, ЦДГ „Брезичка“, ЦДГ „Пролет“, ЦДГ „Първи юни“, ДЦДУ „Дъга“ и ОП „Минерални бани“.

Договори ще бъдат сключени между Община Панагюрище и доставчика.

Промяната ще доведе до оптимизация на разходите за електроенергия, като ще бъдат реализирани икономии на финансови средства до 25% годишно.