Министър Ивелина Василева откри подновената ВиК мрежа в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Днес /6 август 2015 година/, на големия християнски религиозен празник Преображение Господне, на пл. "Райна Княгиня" в Панагюрище, се състоя официална церемония за откриване на обект “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”. Обектът е изграден в рамките на проект „Интегриран инвестиционен  проект  във ВиК сектор за град Панагюрище, община Панагюрище”, който се изпълнява по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители”.

Събитието се проведе под домакинството на Община Панагюрище в лицето на кмета г-н Никола Белишки и неговите заместници г-жа Галина Матанова и г-н Георги Павлов.


Официални гости на събитието бяха г-жа Ивелина Василева - Министър на околната среда и водите на Република България,  г-жа Гинче Караминова и г-н Стефан Мирев - заместник областни управители на Областна администрация - Пазарджик,  г-н Костадин Гешев - директор Регионална инспекция околна среда и води гр. Пазарджик,  г-н Станимир Велчев - председател на Общински съвет - Панагюрище,  общински съветници,  кметове на населени места в община Панагюрище, г-н Владислав Русев  - представител на изпълнителя на проекта, г-н Марин Вулев - управител на "ВиК - П" ЕООД, град Панагюрище.


Тържествен водосвет бе отслужен от Негово Всеблагоговейнство протойерей Атанас Манолов - Архиерейски наместник на Панагюрска духовна околия, в съслужие с духовенството на града.

За успешното приключване на проекта лентата на обекта бе тържествено прерязана  от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, кмета на община Панагюрище Никола Белишки, директора на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев, управителя на "Вик П" ЕООД, Панагюрище Марин Вулев и представителите на изпълнителите на проекта Владислав Русев и Храбър Натов.


В обръщението си към присъстващите десетки граждани на церемонията, кметът на общината Никола Белишки припомни, че ВиК проектът започва своята история през 2009 година. Тогава Община Панагюрище е поканена да кандидатства, за да използва техническа помощ за изготвяне на този важен инфраструктурен проект и неговата реализация. Историята продължава с всички съпътстващи перипетии и трудности до 14 септември 2012 година, когато Община Панагюрище като бенефициент подписва договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда". Проектът включва изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр. Панагюрище; изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, гр. Панагюрище; подмяна на канализационна мрежа - 33,117 км.; подмяна на водопроводна мрежа - 24,633 км., като целта е подобряване качеството на живот в община Панагюрище и опазване на околната среда.

Господин Белишки изрази своята благодарност към Правителството на Република България с Министър-председател г-н Бойко Борисов, който и през 2009 година, и сега, през втория си мандат, успява така да ръководи своите екипите, че да бъдат в полза на регионите и общините. Кметът благодари на министър Ивелина Василева, която като настоящ министър и като заместник-министър в предишния кабинет на г-н Борисов, винаги е била готова да помага с методически указания, със съвети и преки действия, така че този проект да бъде финализиран успешно. Никола Белишки благодари и на всички експерти от Басейнова дирекция, от Регионална инспекция по околна среда и води, на всички общински служители, които работиха за реализирането на този изключително важен за общината проект, на служителите от Министерството на околната среда и водите, които никога не са отказали среща или помощ, на изпълнителите, с които по време на реализирането на проекта не винаги е имало най-добър диалогичен тон, но е важен крайния успешен резултат.

Господин Белишки каза още: "Най-накрая, но не на последно по важност място, искам да благодаря на всички жители на община Панагюрище, за това че те проявиха разбиране, съпричастност и търпимост по време на реализацията на този проект. За дните, в които улиците бяха почти непроходими, за часовете, в които нямаше вода. В крайна сметка съм убеден, че всеки един от нас си дава ясната и точна преценка за това, че си е струвало. Защото един такъв мащабен проект в рамките на 57 млн.лв. се реализира при бюджет на общината от 14 млн.лв. и това не се случва всеки ден във всяка една община. Още един път благодаря на всички, които изброих и искам да Ви уверя, че ръководството на община Панагюрище никога не е спирало да полага усилия за реализация на тези проекти и сме в готовност и в следващия програмен период да участваме с проекти, така че не само в общинския център, а и в населените места от общината условията да бъдат такива, каквито заслужава една европейска община и едни европейски граждани."

По повод приключването на най-мащабния проект, реализиран на територията на община Панагюрище, министър Ивелина Василева заяви, че това е безспорно важна и значима инвестиция и допълни: "Инвестиция, която носи много ползи. Ползи, свързани с подобряването на живота и стандарта на хората в Панагюрище. Ползи, които са свързани с подобряване на възможностите да се развива икономическата дейност на територията на общината, да се привличат нови инвестиции. Ползи, разбира се и за околната среда. Какво беше състоянието на инфраструктурата преди да започне този проект - близо 60% бяха загубите на вода по водопроводната мрежа. Остаряла и амортизирана, по-голямата част изградена от етернитови тръби. Не по-добро беше състоянието и на канализационната мрежа, градена в годините между 1960-та и 1975-та. Запушвания на тръбите, водещи в някои случаи на аварии, до  наводняване на близките части на сградите. Всичко това е вече е в историята, защото изцяло бяха подменени близо 60 км. мрежа. Беше изградена пречиствателната станция, с което беше прекратено вливането на отпадъчните води директно в Панагюрска Луда Яна. С това се постигат всички екологични изисквания. Позволете ми да поздравя преди всичко кметът на общината г-н Белишки, както и неговия екип, да поздравя екипа, който управляваше проекта, защото всички ние осъзнаваме колко трудни и тежки са тези проекти. Те са свързани с проекция от предизвикателства, свързани са с неудобства за гражданите. Но в същото време са една истинска демонстрация за добрия административен капацитет. Мисля, че точно тези най-сложни инфраструктурни проекти показват наличието на добър екип и административен капацитет в общината. Показват разумното управление и подходът, който е най-логичен - да се изгради, да се обнови, да се модернизира подземната инфраструктура, за да може това да бъде последвано и съпътствано  от дейности, които са свързани с облагородяването на населените места. Точно това се случи и тук в Панагюрище - община, която изпълнява много проекти, финансирани с европейски средства и по Оперативна програма "Регионално развитие", и по програмата за развитие на човешките ресурси, и по програмата за развитие на селските райони. Всичко това интегрирано, фокусирано, така че да се осигури по-добра среда за живот на гражданите на Панагюрище. Мисля, че Панагюрище е добър пример за това как могат да бъдат използвани европейските средства в полза на гражданите. Позволете ми да поздравя също така всички, които положиха усилия да се случат тези инфраструктурни обекти на терен - строителите, надзорниците, консултантите, проектантите. Да поздравя гражданите на община Панагюрище с финализирането на най-мащабния проект, да опомена, че в комплект с него Оперативна програма "Околна среда" подпомага и друга политика, свързана с опазването на околната среда и вече почти на финал е и проектът за изграждане на регионална система за управление на отпадъците на стойност близо 17 млн.лв. В този смисъл можем да отчетем гаранция за покриване на всички екологични изисквания."

По повод на днешното събитие в Община Панагюрище бе получен Поздравителен адрес от Народния представител в 43-тото Народно събрание на Република България  д-р Дончо Баксанов.

file icon jpg Поздравителен адрес


След официалната церемония за откриване на обект “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище” в сградата на Община Панагюрище се състоя заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнение на проект „Интегриран инвестиционен  проект във ВиК сектор за град Панагюрище, община Панагюрище”. В пресконференцията взеха участие кметът на община Панагюрище Никола Белишки, управителят на "Вик П" ЕООД - Панагюрище Марин Вулев, Храбър Натов - ръководител проект, Маргарита Кенанска - ръководител обект Пречиствателна станция и довеждащ колектор на отпадни води и Владислав Русев - ръководител обект ВиК мрежа  и строителство.


Последно променен на Четвъртък, 06 Август 2015 12:56