Програма на официална церемония за откриване на обект Печат Е-мейл

 

На 06.08.2015 г. от 11:00 часа в град Панагюрище ще се проведе официална церемония за откриване на обект “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище” и заключителна пресконференция от 12:30 часа.

Обектът е изграден в рамките на проект „Интегриран инвестиционен  проект  във ВиК сектор за град Панагюрище, община Панагюрище”, който се изпълнява по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по процедура с референтен №ВG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”.

ПРОГРАМА

 

 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Начален час: 11:00

Място: Площад „Райна Княгиня”, гр. Панагюрище

11:00 -11:15 ч.                     Посрещане на официалните гости

11:15 -11:30 ч.                     Приветствие от кмета на Община Панагюрище и официалните гости

11:30 -11:40 ч.                     Тържествен водосвет

11:40 ч.                                Официална церемония за откриване на обекта

Заключителна пресконференция

Начален час: 12:30

Място: Сградата на Община Панагюрище, площад „20-ти април” №13

12:15 -12:30 ч.                     Регистрация на участниците

12:30 -12:50 ч.                     Откриване на пресконференцията и представяне на резултатите от проекта

12:50 -13:00 ч.                     Въпроси от медиите

13:00 ч.                                Закриване на пресконференцията

 

Последно променен на Сряда, 05 Август 2015 06:00