ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ Печат Е-мейл

 

Официалната церемония по откриване на обект „Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на град Панагюрище“ ще се състои на 6 август 2015 г., четвъртък, от 11:00 часа на площад „Райна Княгиня“.

Обектът е изграден в рамките на проект „Интегриран инвестиционен  проект  във ВиК сектор за град Панагюрище, община Панагюрище”, който се изпълнява по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по процедура с референтен №ВG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г." бе подписан на 14 декември 2012 година в Министерството на околната среда и водите. За нова ВиК мрежа и ПСОВ на Панагюрище бяха осигурени 56 687 296,41 лева. На 17 септември 2013 година официално бе даден стартът на строително-монтажните работи.

Постигнати резултати:

  • Новоизградена ПСОВ – 1 брой;
  • Реконструирани канализационни мрежи – 33,117 км;
  • Реконструирани водоснабдителни мрежи – 24,633 км;
  • Население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа – 9 698 души;
  • Население, което ще се обслужва от модернизираната инфраструктура за питейни води – 7 004 души;
  • Население, което е свързано към новоизградената ПСОВ – 18 650 екв.ж./18 229 жители.
Последно променен на Понеделник, 03 Август 2015 05:42