Съвети за безопасно лято от EVN България Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

EVN България, като компания, която снабдява своите клиенти, в случая жителите на община Панагюрище, с електрическа енергия, в разгара на лято се грижи и за безопасността им.

В тази връзка от EVN България предоставят няколко съвета, свързани с безопасността и здравето при работа и почивка.

Летни гръмотевични бури:

Какво трябва да предприемем, ако се намираме вкъщи или на работното място?

 • Изключете от контакта електрическите уреди, които най-много се влияят от външно пренапрежение. Изключете телевизора, компютъра, декодера от кабeлната мрежа или кабела от външната антена, климатика, CD и DVD устройствата и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци.
 • За защита на сградите от пряко попадане на мълнии може да изградите мълниеприемници и мълниеводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде заземена и периодично проверявана.
 • За защита на домакинските уреди и вътрешната електрическа инсталация е препоръчително да има монтирана катодна защита в електрическото табло на сградата или устройствата, които могат да спасят техниката – UPS, протектори и разклонители с предпазител и/или катоден отвод.

Какво трябва да предприемем, ако се намираме на открито, сред природата и ни настигне или ни приближи гръмотевична буря?

 • Отдалечете се от електропроводите.
 • Стойте настрани и не се хващайте за метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.
 • Ако носите метални предмети – ключове, ключодържатели, шноли, колани с метални токи, поставете ги възможно по-далеч от себе си. Добре е да са на повече от 20-30 метра от Вас.

Обработване на земеделски земи:

Какво да се направи, когато селскостопанска техника попадне в контакт или в близост до повредена въздушна линия?

 • Не докосвайте въздушния електропровод!
 • Имайте предвид, че по проводника е възможно да има напрежение.
 • Ако Вашето превозно средство /селскостопанска техника/ влезе в контакт с електрическия проводник или се намира на разстояние по-малко от 8 метра от скъсан проводник, то тогава останете в превозното средство докато пристигне аварийна група на Гражданска защита или на EVN България.
 • Ако трябва да излезете, то скочете настрани, като внимавате да не се допирате до метални токопроводими части. Отдалечаването от мястото да става „подскачайки“, като не трябва едновременно да стъпвате на земята с двата крака.
 • Пазете останалите хора на разстояние, дори Вие да сте в кабината!
 • Ако електропроводът е на земята, не го докосвайте! Стойте далеч – минимум 8 метра от проводника! Имайте предвид, че животните имат по-голяма чувствителност към електрическия ток спрямо човека. Препоръчително е да се ограничи достъпът на животни до паднал проводник на разстояние минимум 15-20 метра от него.
 • Ограничете достъпа до мястото и се обадете на телефон 112 или на телефона за аварии на EVN България 0700 1 0007.

Къмпингуване на море или в планина:

Какво да се направи, когато каравана, палатка или къмпинг оборудване попадне в контакт или в близост до повредена въздушна линия?

 • Имайте предвид, че по проводника е възможно да има напрежение.
 • Ако е възможно, използвайте своя мобилен телефон, за да се обадите на телефон 112 за спешни повиквания или на телефон да аварии на EVN България 0700 1 0007. Дайте информация за своето местоположение и за намиращия се в близост до Вас проводник, поставен под напрежение.
 • Ако Вашата каравана, палатка или фургон влезе в контакт с електрическия проводник или се намира в близост до повреден електропровод, незабавно се отдалечете, колкото се може по-далеч и останете на безопасно място до пристигане на аварийната група на Гражданска защита или на EVN България.
 • Ако проводникът е на земята, не го докосвайте! Стойте далеч – минимум на 8 метра от проводника!
 • Ако някои хора се намират в караваната или във фургона, които са в контакт с проводника, е най-добре да останат вътре. Пазете останалите хора на разстояние!
 • Ако оставането в караваната или фургона би Ви причинило сериозна опасност /например възникне пожар/ и Вие трябва да излезете, тогава скочете колкото се може по-далеч като внимавате да не се допирате до метални токопроводими части. Отдалечаването от мястото да става „Подскачайки“, като не трябва едновременно да стъпвате на земята с двата крака.
 • Внимавайте да не докоснете фургона/караваната и земята по едно и също време.

От EVN България съобщават, че са на разположение 24 часа в денонощието, като телефоните за връзка са, както следва:

0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки

0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка

0700 1 0007 – телефон при липса на захранване

Email: info@evn.bg

Интернет сайт: www.evn.bg