ИдентификацияНедоволни от качеството на водата жители на село Бъта не се отзоваха на поканата за среща с кмета Белишки Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки отправи покана за среща към жителите на село Бъта, които на 7 юли 2015 година са внесли подписка в Общински съвет, в която изразяват нежеланието си да заплащат задълженията си към "В и К - П" ЕООД, поради лошото качество на водата. На срещата, която бе насрочена за вчера /21 юли 2015 година, от 17:00 часа/, не се яви никой от 116-тимата положили подписа си в подписката.

В очакване на протестиращите, в Сесийната зала на Общинска администрация, освен кметът Белишки, бяха и кметът на село Бъта г-н Георги Александров, и представител на В и К-дружеството г-н Динчо Маринов. Пред журналисти от общинската медия "Оборище" ЕООД те заявиха за пореден път готовността си за конструктивен диалог, в който да бъдат решавани проблемите на жителите на община Панагюрище.

"Тук сме, за да говорим открито и ясно, с точни предложения и мнения и за да се разбере истината къде и защо се получават тези проблеми. И не само да цитираме и анализираме, а и да набележим мерки за решаването на проблемите. За пореден път се доказва, че когато основанията са недостатъчно мотивирани и претенциите са безпочвени, резултатът е празна зала. Ние не се крием, не бягаме от отговорност, а напротив. Правим всичко, което е възможно и е по силите ни да наваксаме изпуснатия, може би над 50-годишен, период за инвестиции във водопроводната мрежа в населените места на общината." - заяви Никола Белишки пред камерата на "Оборище" ЕООД.

Кметът припомни още, че проблемите във водопреносната мрежа не са само в село Бъта, подобни се наблюдават и в другите населени места на общината. Специално за село Бъта, в последните три години и половина се работи в посока подобряване водоснабдяването, като това е първото населено място, за което е изработен проект и е монтирана хидрофорна уредба, посредством която високите части на населеното място са водоснабдени нормално. Инвестирани са доста средства за отстраняване и преустановяване на честите аварии по водопровода там. На този етап не е възможно да се инвестира повече, защото остарелия водопровод води до висок процент на загуби на водата. Освен това в село Бъта, при извършени проверки са установени 9 броя незаконни отклонения на водопровода, съставени са актове за над 8 000 лева.

За село Бъта Община Панагюрище има разработен проект за подмяна на водопроводната мрежа. С този проект Общината кандидатства в Държавен фонд "Земеделие", но той не беше одобрен. Същият не беше одобрен и от Правителството на Орешарски, заедно с други два проекта - за подмяна на водопроводите в селата Баня и Панагюрски колонии. На среща между ръководството на общината и Дистрикт гуверньора на Ротари Интернешънъл България е проявен интерес с възможност за предоставяне на финансова помощ от организацията, в зависимост от програмите й, за подмяна за водопроводната мрежа в тези три населени места.

В изказването си кметът на село Бъта Георги Александров припомни, че съществува Наредба за определяне качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, в която е определено точно кога, как и от къде се взимат проби за определяне качеството на водата в съответната водопроводна мрежа.

В допълнение представителят на "В и К - П" ЕООД Динчо Маринов каза, че дружеството извършва по определен график непрекъснат контрол на качеството на питейната вода в община Панагюрище, съгласуван с РЗИ - Пазарджик. При отстраняване на възникнали аварии екипите на дружеството реагират своевременно. С цел подобряване качеството на услугата "Доставяне на питейна вода на жителите на община Панагюрище" се реализира диспечерска система за мониторинг, която обхваща цялостно водопроводната система на общината и следенето от кладенците при село Злокучене до резервоарите на Панагюрски колонии. След изграждането на системата това ще доведе до бърза реакция при установяване на течовете и намаляване на времето за тяхното отстраняване.

В заключение кметът на общината Никола Белишки отново заяви готовността си за диалог и набелязване на общи мерки за решаване на възникнали проблеми.

Последно променен на Сряда, 22 Юли 2015 07:58