ИдентификацияЗаместник-кметът Георги Павлов ще участва в Общото събрание на болницата в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Заместник-кметът "Стопански дейности" и временно изпълняващ длъжността кмет на Община Панагюрище г-н Георги Павлов днес ще вземе участие в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение "Събо Николов", като представител на Общината в приватизираното дружество.

Три са точките в дневния ред на Общото събрание на дружеството, по които г-н Павлов ще гласува днес - приемане оставката на досегашния управител д-р Любомир Димитров; избор на д-р Борислав Ацев на овакантения пост; приемане на годишен финансов отчет на дружеството.

Георги Павлов бе упълномощен да представлява Общината с решение на Общински съвет - Панагюрище на проведената вчера /15 юли 2015 година/ извънредна сесия.