ИдентификацияСъобщение от Общинска служба "Земеделие" Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Общинска служба "Земеделие", град Панагюрище уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че по утвърден график в периода 20-22 юли 2015 година, в населените места на общините Панагюрище и Стрелча, ще бъдат провеждани срещи със земеделските производители. На срещите ще бъдат разяснявани процедурите и сроковете по чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и чл.69-76 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 година.

file icon jpg График за провеждане на срещите

Собствениците на земеделски земи подават декларация по образец /същото изискване и в чл. 69 от ППЗСПЗЗ/ до Общинска служба "Земеделие", като срокът е до 31 юли на текущата година и важи за следващата стопанска година. Подадена декларация от един съсобственик, ползва и останалите съсобственици.

Декларацията се подава лично от собственика или от пълномощник. Пълномощното трябва да е писмено. Законът не изисква пълномощното да е нотариално заверено.

Ползвателите може да подадат заявление /същото изискване и в чл. 70 от ППЗСПЗЗ/ до 31 юли на текущата година за участие в споразумение по чл. 37в от ЗСПЗЗ, което важи за следващата стопанска година.