СТАРТИРАХА ПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПРЕНОСНИ ГАЗОПРОВОДИ ЗА ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ И ГРАД ПИРДОП Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Днес кметът на община Панагюрище Никола Белишки, неговият заместник по стопанските дейности Георги Павлов и главният архитект Николай Младенов проведоха работна среща в сградата на Общинската администрация с екипа на фирма „Газтех БГ“ ЕООД.

 

Фирма „Газтех БГ“ ЕООД е избрана за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Предпроектни проучвания „Преносни газопроводи за град Панагюрище и град Пирдоп“. В рамките на тази задача е включено изпълнението на следните дейности:

- Набиране на изходни данни за проектиране на варианти за трасе;

- Разработване на варианти на „Преносни газопроводи за град Панагюрище и град Пирдоп“;

- Разработване на варианти за технологична схема на „Преносни газопроводи за град Панагюрище и град Пирдоп“ до захранваните селища и съоръжения към тях;

- Технико-икономически анализ на ефективността от изграждането на строежа със сравнение на разработените варианти за трасе и технологична схема;

- Екологични решения, уведомление за инвестиционно намерение във връзка с наредбата за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и информация във връзка с наредбата за оценка на съвместимост (ОС) и получаване на решение за преценка на необходимостта от  оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимост (ОС).

Като заинтересована страна по реализирането на проекта Кметът на община Панагюрище обсъди с екипа на фирма „Газтех БГ“ ЕООД предварителните варианти на трасета.

Целта на срещата бе да се изготви най-оптимален вариант, който ще съобрази възможните маршрути от гледна точка на тяхната осъществимост, екологосъобразност и икономическа изгода за потребителите, които ще имат възможност да се включат към газоснабдителната мрежа.

 

Последно променен на Сряда, 17 Юни 2015 12:51