ИдентификацияВИЗИТКА Печат Е-мейл

Официално наименование

Община Панагюрище

Булстат

000351743

Адрес

пл. 20-ти април 13

Град

Панагюрище

Пощенски код

4500

Държава

България

Лице за контакт

Никола Иванов Белишки – кмет на Община Панагюрище

Телефон

0357 60041

Факс

0357 63068

Електронна поща

obstina@abv.bg; oba.panagyurishte@gmail.com

Адрес на възложителя(URL)

www.panagyurishte.org

Работно време

от 8:00 часа до 17:00 часа