Контакти Общинска администрация - Панагюрище

Работно време на ОБА:

от 08:30ч. до 12:30ч.
от 13:30ч. до 17:30ч.

Работно време на
Център за административно обслужване
от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване

Панагюрище 4500,пл. "20 Април" № 13

Канцелария на кмет

+359 357 60041

факс: +359 357 63068

e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg


ЕИК: 000351743

Горещ телефон

+359 357 63218

Приемното време на кмета на Община Панагюрище е в Понеделник от 14.00 до 16,00 часа.

Повече информация може да получите: в Център за услуги и информация на гражданите от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване, адрес гр.Панагюрище 4500,пл. "20 Април" № 13; на телефон 0878871663.

Телефон за предварително записване на приема: 0878871663.

# Име Позиция Е-мейл Телефон
1 Юлия Николова Финансов контрольор 0357 600-96
2 Павлина Делийска Старши вътрешен одитор 0357 600-91
3 Малина Трошанова Стажант-одитор 0357 600-91
4 Радиана Караджова Главен специалист “Канцелария на кмет” 0357 600-41
5 Олга Иванова Старши експерт "Деловодство и обслужване на канцелария на кмет и общински съвет" 0878871663
6 Марина Казакова Младши експерт “Информация” – ЦУИГ 0878871663
7 Елисавета Огорялкова Касиер – ЦУИГ 0878871663
8 Цветана Якова Началник отдел “Финансово-счетоводни дейности и бюджет" - главен счетоводител 0357 600-89
9 Иванка Шуманова Началник отдел “Местни данъци и такси” 0357 600-93
10 Мария Станкова Началник отдел "Обществени поръчки и европейски проекти" 0357 600-48
11 Цеца Плачкова-Попова Експерт Офис за военен отчет в Община Панагюрище 0357 600-57
12 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0878872699
13 Георги Савлеков Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
14 Тодор Бараков Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
15 Николай Пашов Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
16 Делчо Узунов Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/