ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9037477 Печат

Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon doc МЕТОДИКА

file icon doc СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

file icon doc ОФЕРТЕН ФОРМУЛЯР

file icon doc ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf Протокол

file icon pdf Договор СОТ

Последно променен на Четвъртък, 29 Януари 2015 13:11