ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9037004 Печат

„Реконструкция на площад „Пенчо Хаджилуков“ в град Панагюрище“.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon doc ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon xls КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon pdf ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

file icon pdf ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

file icon pdf ПЛАН

file icon pdf ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

file icon pdf Договор за СМР и приложения

Последно променен на Вторник, 20 Януари 2015 09:54