ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат
Написано от Administrator   

Строително-монтажни работи на IV-то класен общински път „Панагюрски колонии – Местност „Манзул” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 2+740 до км. 3+090

file icon doc Документация

file icon doc Обяснителна записка

file icon pdf Профили

file icon pdf Ситуация Манзул

file icon pdf trot.blok.pdf

file icon xls КСС

Последно променен на Петък, 16 Май 2014 11:41