ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОРЕДНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ Печат
Написано от Administrator   alt

alt

На 02.09.2020 г. от 10.30 ч., на пл. "20-ти април" № 13 се проведе официална церемония "Първа копка" по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“.


alt

Символичната „Първа копка“, поставяща началото на изпълнението на строително-монтажните работи по проекта, направиха Кметът на Община Панагюрище г-н Никола Белишки, г-н Христо Калоянов – председател на Общински съвет – Панагюрище, г-жа Боряна Панайотова – управител на „Саграда“ ООД, г-н Пламен Владимиров – изпълнителен директор на „Икар консулт“ АД и г-н Марин Вулев – управител на „ВиК – П“ ЕООД. По стара българска традиция, за успешено изпълнение на проекта, заместник-кметът на общината г-жа Галина Матанова плисна менче с вода на направената копка.


alt

alt

Събитието продължи с пресконференция от 11.00 часа в сесийна зала на Общината, където ръководителят на проекта г-жа Таня Чалъкова представи основните дейности и очакваните резултати.

Проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0003-C01 от 09.07.2019 г.

Общата стойност на проекта е 1 815 800.00 лева, от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 543 430.00 лева и Национално финансиране - 272 370.00 лева. Начална дата за изпълнение на проекта е 09.07.2019 г., като се очаква да приключи до 09.07.2021 г.

Последно променен на Сряда, 02 Септември 2020 13:57