Програма на Международната научна конференция „Проф. Марин Дринов – учен, общественик, държавник” Печат
Написано от Връзки с обществеността   


На 19 и 20 октомври 2018 година в Панагюрище, родното място на проф. Марин Стоянов Дринов, ще се проведе Международна научна конференция на тема „Проф. Марин Дринов – учен, общественик, държавник”, посветена на 180-та годишнина от рождението на големия български учен, виден общественик и държавник.

Организатори на научния форум са Община Панагюрище, Исторически музей–Панагюрище, Българската академия на науките, Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, Института за исторически изследвания при БАН.

По време на конференцията ще бъдат представени 21 доклада и научни съобщения от учени и изследователи от различни научни институции и университети в България и Украйна и от наследници на панагюрския род Дринови.

 Програма на Международната научна конференция „Проф. Марин Дринов – учен, общественик, държавник”