Съобщение Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 16 Март 2017 07:27

alt


СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на община Панагюрище в секция ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ е публикуван СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено ЗАЯВЛЕНИЕ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ през интернет страницата на община Панагюрище, което се предава незабавно от общинската администрация на кмета на община или кметство.

Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

Когато лицето е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, или чрез ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ през интернет страницата на община Панагюрище че няма да гласува на друго място.

Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40 от Изборния кодекс.

Последно променен на Четвъртък, 16 Март 2017 07:31