Общински конкурс за рецитация „…И мойте песни все ще се четат“ Печат
Написано от Връзки с обществеността   
Четвъртък, 23 Февруари 2017 16:22


В камерната зала на Театър Дом-паметник в Панагюрище, на „Младежка сцена“ се проведе Общинският конкурс за рецитация „…И мойте песни все ще се четат”.

В конкурса взеха участие ученици от СУ „Нешо Бончев“, Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, възпитаници на Кръжок по художествено слово при Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1927“, село Бъта и възпитаници на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.


Рецитаторските умения бяха оценени от авторитетно жури с председател Димитър Терзиев - актьор от Драматично-куклен театър „Константин Величков“ - Пазарджик и членове Тодор Кайков и Захаринка Терзиева – актьори от Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик.

Участниците в конкурса се изявяваха в две възрастови групи – от V-ти до VІІІ-ми клас и от ІХ-ти до ХІІ-ти клас в индивидуални и в групови изпълнения.

В класирането при индивидуалните изпълнения в първата възрастова група на първо място журито определи Стелли Кроснарова от СУ „Нешо Бончев“ с преподавател Невяна Кацарева. Второ място спечели Таня Узунова от СУ „Нешо Бончев“ с преподавател Павлина Димитрова, а трето място – Искрьо Загарьов от СУ „Нешо Бончев“ с преподавател Георги Георгиев.


Във втора възрастова група при индивидуалните рецитатори журито присъди две първи места – Виктория Манева от СУ „Нешо Бончев“ с преподавател Милка Пискова и Лъчезар Ковачев от Литературен клуб към Центъра за подкрепа за личностно развитие с ръководител Красимира Василева. На второ място бяха класирани Стоян Иванов от СУ „Нешо Бончев“ с преподавател Павлина Димитрова и Велизар Сиводошев от Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм с преподавател Александра Дюлгярова. На трето място журито класира Петър Василев от Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм с преподавател Петя Сеферинкина.В първа възрастова група при груповите изпълнения на първо място бе класиран рециталът „На безсмъртен подвиг паметник огромен“ на учениците от СУ „Нешо Бончев“ с преподавател Невяна Кацарева. На второ място журито класира рециталът „И днес йощ Балканът“ на възпитаниците от Кръжок по художествено слово при Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1927“, село Бъта с ръководител Жечка Сиводошева.


При груповите изпълнения във втора възрастова група на първо място беше класиран рециталът „Мойте песни“, представен от учениците от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, с преподавател Александра Дюлгярова. На второ място – рецитал „Новонагласената гусла“ на ученици от Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм с преподавател Александра Дюлгярова.


Поощтрителни награди получиха Илона Куманова и Велимира Милева от Кръжок по художествено слово при Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1927“, село Бъта с ръководител Жечка Сиводошева.


Победителите в Общинския конкурс за рецитация „…И мойте песни все ще се четат” бяха отличени с плакети, дипломи и книги, осигурени от организатора Община Панагюрище.

Всички участници в конкурса получиха грамоти за достойното си представяне.Последно променен на Четвъртък, 23 Февруари 2017 16:37