Актове в изпълнение на правомощията на кмета Печат
Написано от Administrator   

Актове в изпълнение на правомощията на кмета

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета 2016

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета 2017

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета 2018 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета 2019 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета 2020 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета 2021 г.