Решение по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП Печат
Написано от Радиана Караджова   

file icon pdf Решение № 3 от 16.01.2014 г. за откриване на процедура с предмет: "Доставка на гориво за отопление на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище за периода 2014-2015 год."