Сроковете за изпълнение на договорите на проектите по Оперативна програма Околна среда на Община Панагюрище се удължават Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки подписа вчера (17 декември 2014 година) в Министерство на околната среда и водите две допълнителни споразумения по Договорите за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектите "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище" и "Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора, град Панагюрище".

По Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5112122-C012/14.12.2012 година между МОСВ и Община Панагюрище в партньорство с Община Стрелча и Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча, за изпълнение на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище", бе подписано Допълнително споразумение, по силата на което се удължава срокът за изпълнение на Договора до 31 декември 2015 година, а изпълнението на всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение - до 1 септември 2015 година.

Кметът Белишки подписа и Допълнително споразумение №1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 51011116-C043/14.09.2012 година, за изпълнение на проект "Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора, град Панагюрище". По силата на това споразумение срокът на изпълнение на Договора се удължава до 1 декември 2015 година, а всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение, трябва да приключат в срок до 1 август 2015 година.