Започва разработването на работен проект за изграждането на язовир Луда Яна Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

На 9 декември 2014 година в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе трета сесия на Технически експертен съвет за разглеждане и приемане на техническите проекти Лот 2 – “Изместване на съществуваща въздушна линия 20 кV” и “Изместване на съществуваща въздушна линия 110 кV”, подобекти на язовир “Луда Яна” и ПСПВ.

Техническият експертен съвет прие техническите проекти и преминава към разработване на работен проект и изготвяне на тръжна документация за избор на строител на язовира.

В третата сесия на Техническия експертен съвет взеха участие заместник-кметът по стопанските дейности на община Панагюрище г-н Георги Павлов и управителят на “ВиК – П” ЕООД г-н Марин Вулев.