Съвместно учение на РС ПБЗН и Доброволното формирование на община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

По повод Международния ден на доброволеца, на 5 декември в 11:00 часа се проведе съвместно учение на служителите от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Панагюрище и доброволци от Доброволно формирование на община Панагюрище.

По време на учението бяха проиграни ситуации за действия при наводнение и пожар.

В Поздравителен адрес от директора на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” г-н Николай Николов до Община Панагюрище се казва:

“Чрез Вашия опит и знания, Вие, като доброволци, имате изключителната възможност да създадете благоприятна промяна и да окажете положително въздействие върху живота на хората около Вас.

Изводът, който си направихме е, че държавните органи, местната власт и гражданите могат да се обединят и работят заедно в името на една обща и благородна цел – защитата на населението.

Искам да пожелая на Вас и Вашите семейства крепко здраве и много успехи! Да продължим заедно пътя си напред, защото “Заедно можем повече”!”

Доброволното формирование на община Панагюрище е създадено въз основа на утвърден състав от 21 доброволци и План за защита от бедствия и аварии в община Панагюрище с Решение 224/29.04.2009г. на Общински съвет. То е утвърдено на  7 май 2013 година с Решение №РА-124-01 на ГД “ПБЗН” към Министерството на вътрешните работи.