Градска библиотека Стоян Дринов в Панагюрище ще внедри динамичен Web-сайт Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

С цел популяризиране дейността, културно масовата работа, каталозите и картотеките си Градска библиотека „Стоян Дринов” в Панагюрище ще изпълни проект за разработване и внедряване на динамичен Web-сайт. Фирмата изпълнител на проекта е “СофтЛиб” ООД – гр. София.

За изработката на сайта ще се използва специализиран софтуер,  включващ общ набор от функции и множество отделни модули. Крайният резултат е Web-сайт с отворена структура и възможност за отдалечена поддръжка и обновяване съдържанието от неспециалист в областта на Web програмирането чрез Web-базиран интерфейс.

Една от полезните електронни услуги в портала ще бъде представянето на поддържания в Градска библиотека своден каталог, включващ всички книги, постъпили в Градска библиотека от нейното основаване, както и книгите, постъпили в читалищните библиотеки от общината за периода 1994 – 2013 година. Идеята е да се направи ретроспекция на каталога за наличната литература в тези библиотеки преди 1996 година.В портала ще бъде представена и богатата художествена самодейност на читалищата, местните нрави и обичаи, съхранени от тях за поколенията. В сайта ще бъде представен и каталог на старопечатни, редки и ценни издания, съхранявани в библиотеката, музея и църквите на територията на община Панагюрище. Местното  културно наследство ще бъде дегитализирано, като ще включва снимки на старо Панагюрище и Възрожденските къщи в града.

Чрез реализиране на проекта за разработване и внедряване на динамичен Web-сайт в Градска библиотека “Стоян Дринов” ще осигури интернет достъп до библиотеката и нейните ресурси с цел информираност за дейността й, новите постъпления и наличността на търсената литература. Ще се предостави нов вид електронна услуга - книгозаемане  с  отдалечен  достъп. Ще бъде възможно виртуално запознаване с културно-историческото наследство и забележителностите на града, както и активното двустранно общуване с гражданството и институциите в Панагюрище с цел приобщаване на библиотеката към глобалното информационното общество и утвърждаването й като активен граждански и информационен  център.

Финансовите средства за реализиране на проекта, в размер на 1000 лева, са предоставени от Асарел-Медет АД, по силата на Дарителски договор, сключен между Общината и акционерното дружество. Средствата за пълното реализиране на проекта са от общинския бюджет и от бюджета на Градска библиотека “Стоян Дринов”. Община Панагюрище ще заплаща месечните такси за хостинг на портала и на сводния каталог.По силата на абонаментен договор фирма “СофтЛиб” – София ще извършва поддръжката на портала и базите данни.