Нов общински проект От нотите до сцената Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

В периода 28 ноември – 7 декември 2014 година, по проект „От нотите до сцената” на Община Панагюрище, Обединена школа по изкуствата „Евгений Зумпалов” организира майсторски класове по пиано, китара и пеене с участието на музикални педагози от музикални училища или висши учебни заведения в страната.

Майсторските класове ще се провежадат в Театър Дом-паметник, Панагюрище, от Ирен Капеловска – преподавател по пиано в Национално училище за музикално и танцово изкуство "ДОБРИН ПЕТКОВ" – Пловдив, Павел Петров – преподавател по китара в Общински културен институт «Средец» - София и Нели Маринкова – вокален педагог в Нов български университет, при следния график:

- 28 ноември 2014 година - Майсторски клас по пиано;

- 29-30 ноември 2014 година - Майсторски клас по китара;

- 6-7 декември 2014 година - Майсторски клас по пеене.

Целта на проекта е да се даде възможност на възпитаниците от ОШИ „Евгений Зумпалов” да черпят от опита на външни преподаватели, да усъвършенстват образованието и изпълнителската си техника, да почувстват връзката между  постоянното учене и голямата сцена. Преподавателите от школата ще имат възможност да получат методическа помощ при усвояване на най–новите изисквания в методиката на преподаване във всяко направление, както и  да получат по–пълна инфармация за най–новите школи, сборници и други материали, необходими за провеждането на обучението в различните класове и възрасти. Участието в майсторските класове като цяло е допълнителен стимул за преподавателите  и възпитаниците на школата с цел разучаване на нови и по-сложни музикални произведения или песни и усъвършенстване  на техниката на изпълнение.

Очакваният резултат при реализиране на проекта е подобряване и усъвършенстване на обучението и методиката на преподаване в музикалния отдел на школата по изкуствата в Панагюрище. Целта е да се постигне устойчивост на проектните  резултати - през месец юни 2015 година ще се проведе годишен изпит на възпитаниците от ОШИ „Евгений Зумпалов”, които ще бъдат оценявани от преподавателите от Майсторските класове.

Проект „От нотите до сцената” се финансира от “Асарел-Медет” АД, по силата на Дарителски договор, сключен между Общината и акционерното дружество. При надхвърляне предвидените средства по Договора, Община Панагюрище ще дофинансира проекта.