Изпълнение на строителната програма на Община Панагюрище в капиталовия списък за общинския център и осемте населени места Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Ръководството на община Панагюрище представи изпълнението на строителната програма в капиталовия списък за град Панагюрище и осемте населени места на територията на общината. Това стана в рамките на публично представяне на изпълнението на Програмата за управление на община Панагюрище през третата година от мандат 2011-2015 година.

Изпълнените обекти в град Панагюрище са:

- Реконструирани 350 м от пътя за местността “Манзул”;

- Завършен ремонт на ВиК мрежата на пл.  “20-ти април”, ул.”Д-р Лонг” и дъждовната канализация на ул. “Петър Карапетров”, свързан с реализирането на проект «Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот»;

- Изработен предварителния проект на Общ устройствен план на /ОУП/  на Община Панагюрище, екологична оценка и оценка на съвместимост – същият е в процес на съгласуване;

- Доставен резервен помпен агрегат за транспортиране на питейна вода за помпените станции на магистрален водопровод Марица;

- Преасфалтирани ул. “Хаджи Димитър”  и част от  пл. “Цар Освободител”, като са положени 238 т асфалт  /2500 м2/;

- Подновена е хоризонталната маркировка  при училищата и детските градини.

Изпълнените обекти по населени места в община Панагюрище са:

- Село Попинци - изпълнени 150м улична настилка с пътни ивици на  ул. “Атанас Терзийски “ и площадка от шлайфбетон пред Кметството;

- Село Левски – подменени водопроводи на ул. “Георги Петков” и ул. “Атанас Попов” с обща дължина   500м; изкърпени 570 м2 от улиците на селото;

- Село Баня - благоустроени 250м от ул. “Никола Кадийски”, ремонтиран водопровод и преасфалтирана улица; частично реконструиран пл. “Поп Груйо Бански”;

- Село Елшица - завършено изграждането на  41,5м подпорна стена  на ул. “Черно море “ (до края на годината благоустрояването на улицата ще продължи с изграждане на частична дъждовна канализация);

- Село Поибрене - започна благоустрояването на площада пред кметството;

- Село Панагюрски колонии - пред завършване е тенис корт и продължава изграждането на паркинг;

- Село Оборище - благоустроени 132м от ул. “Димитър Коклев “, преасфалтирани       360 м2 от ул.”Шипка”;

- Село Бъта - преасфалтирани  1400 м2 на ул.”Пенчо Найденов”; положени 400 м2 трошенокаменна настилка на улиците ” Бук” и “Априлци”; положена нова настилка от 400 м2 пътни ивици на ул.”Здравец”.