В Панагюрище ще се проведат избори за нов Общински младежки парламент Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Същинските избори за Общински младежки парламент – Панагюрище ще се проведат на 24 ноември 2014 година (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа в организираните за тази цел места (Обединен детски комплекс, Средно общообразователно училище „Нешо Бончев“, Професионална гимназия по индустриални технологии мениджмънт и туризъм), с изключение на кандидатите издигнати от инициативен комитет.

На 3 ноември 2014 година стартира информационната кампания за провеждане на избори за членове на Общински младежки парламент – Панагюрище. До края на тази седмица - 21.11.2014г., ще се провеждат първични избори в училищата, младежките организации, неправителствените организации и кандидатите по населени места, издигнати от инициативен комитет, по предварително разпределените квоти, както следва:

-         Средно общообразователно училище „Нешо Бончев” - 6 квоти;

-         Професионална гимназия по индустриални технологии мениджмънт и туризъм - 6 квоти;

-         Интеракт клуб - 1 квота;

-         Ротари акт клуб - 1 квота;

-         БМЧК - 1 квота;

-         Лео клуб - 1 квота;

-         Кметства  в общината - 8 квоти;

-         Независими кандидати         - 5 квоти.

Документите на избраните по предварително определени квоти членове (включително предложенията от Кметствата и независимите кандидати) трябва да бъдат предадени в Общинска администрация, Дирекция „Образование, култура, социални и младежки дейности“.

Заключителна представителна сесия на Общинския младежки парламент - Панагюрище и Учредителна сесия на новосформирания Общински младежки парламент ще се проведат на 28 ноември 2014 година, от 17:00 часа, в Сесийна зала на Общинска администрация. След полагането на клетва и подписване на клетвени декларации от членовете на ОМП, по тяхно предложение на учредителната сесия, чрез тайно гласуване, ще бъде избран и Председател.

В изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки издаде Заповед, с която утвърждава  Правилник за учредяване на Общински младежки парламент – Панагюрище и Общинска комисия за организиране на изборите. Председател на комисията е заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Галина Матанова, заместник-председател е директорът на Дирекция „ОКСМД“ г-жа Нора Кунчева, а членове – експерти от общинската администрация.