ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Печат Е-мейл

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - Приложение №2 към чл. 6 от НУРИОВОС на инвестиционно намерение "Ново водовземно съоръжение - сондажна помпена станция в собствен имот в землището на с. Баня" на "ФИШБОН" ЕООД.

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС