Заповеди с правно основание чл.37в от ЗСПЗЗ Печат Е-мейл

 

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - град Пазарджик с правно основание по чл.37в от ЗСПЗЗ.

file icon doc Заповед РД-06-217 от 30.09.2014 г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на с. Елшица, ЕКАТТЕ 27406, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon doc Заповед РД-06-218 от 30.09.2014 г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на с. Поибрене, ЕКАТТЕ 57128, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon doc Заповед РД-06-219 от 30.09.2014 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2014/2015 година за землището на с. Поибрене, ЕКАТТЕ 57128, община Панагюрище, област Пазарджик.  Проект на разпределение, одобрен със заповед № РД-06-133/04.08..2014 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик.

file icon doc Заповед № РД-06-220 от 30.09.2014 г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon doc Заповед № РД-06-221 от 30.09.2014 г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon doc Заповед № РД-06-222 от 30.09.2014 г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon doc Заповед № РД-06-223 от 30.09.2014 г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon doc Заповед № РД-06-225 от 30.09.2014 г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на с. Бъта, ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon doc Заповед № РД-06-226 от 30.09.2014 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2014/2015 година за землището на с. Попинци, ЕКАТТЕ 57580, община Панагюрище, област Пазарджик.  Проект на разпределение, одобрен със заповед № РД.-06-134/04.08.2014 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик.

 


Последно променен на Четвъртък, 06 Ноември 2014 13:03