СЪОБЩЕНИЕ!!! Печат Е-мейл
Написано от PR   


ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Общинска администрация Панагюрище уведомява, че от 13 май 2024 г. избирателите - български граждани могат да извършват проверка дали са включени в избирателните списъци за гласуване в избора за Кмет на Общината на 23 юни 2024 г., както и за номера на избирателната секция и мястото на гласуване, на интернет страницата на общинската администрация по постоянния си адрес или на разлепените на обществени места избирателни списъци.

До 8 юни 2024 г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината или на кметството и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

file icon doc Приложение № 13-МИ-НЧ

Последно променен на Понеделник, 13 Май 2024 13:10