ИдентификацияОБЯВА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, община Панагюрище, обл. Пазарджишка oбявява, че на основание  чл. 95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и във връзка с указанията за провеждане на постфактум оценка на въздействието върху околната среда, получени от РИОСВ-Пазарджик, провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността по Задание за обхват и съдържание на Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище”.

Заданието за обхват и съдържание на Доклад за постфактум оценката на въздействие върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище” е публикувано на интернет страницата на компанията www.asarel.com.

Информация за проекта, обект на оценката, както и за Заданието за обхват и съдържание може да се получи в отдел Екология на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, както и на предстоящата среща за обществено обсъждане, която ще се проведе, както следва:

на 22.08.2022 г. /понеделник/ от 17.30 часа

в зала „Асарел“, х-л „Каменград“

За контакти във връзка с провежданите консултации: инж. Мариела Джиджинкова - Ръководител отдел „Екология”, телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254, e-mail: ekolog@asarel.com.

Писмени становища, предложения, забележки и мнения може да се представят на адрес: гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“ АД или на e-mail: pbox@asarel.com до 26.08.2022 г./петък/ включително, както и по време на предстоящите срещи за обсъждане на Заданието.

Последно променен на Понеделник, 15 Август 2022 08:32