ИдентификацияНа 19.04.2022 г. в Сесийна зала на община Панагюрище се проведе заключителна пресконференция Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

На 19.04.2022 г. в Сесийна зала на община Панагюрище се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година.

Участници в събитието бяха г-н Христо Калоянов – председател на Общински съвет – Панагюрище, г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище, г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, главен комисар Николай Николов – Директор на главна дирекция „ПБЗН“, старши комисар Петко Шотлеков – Директор на Областна дирекция на МВР, комисар АНГЕЛ АНГЕЛОВ - ДИРЕКТОР НА РДПБЗН-Пазарджик, главен инспектор Симеон Симеонов - Началник РСПБЗН Панагюрище, Главен инспектор Николай Барбалов - Началник РПУ Панагюрище, членове на екипа по проекта, служители на местната администрация, граждани и медии.

alt

alt

alt

alt

Ръководителят на проекта г-жа Мария Станкова представи презентация със заложените цели и постигнатите резултати от проекта.

alt

Проект №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.039-0006 – С01/02.09.2020 г..

Общата стойност на проекта е 700372,40 лева, от които:

Европейски фонд за регионално развитие – 595316,54 лева.

Национално финансиране - 105 055,86 лева

Начало на проекта: 02.09.2020г.

Край на проекта: 02.09.2022г.

Бенефициент: Община Панагюрище

Партньори по проекта:

- Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

- Областна дирекция на министерството на вътрешните работи – Пазарджик

Планираните дейности бяха насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ , намаляване на годишното потребление на първична енергия и намаляване емисиите на парникови газове, подобряване работната среда и осигуряване на достъпна среда.

Последно променен на Четвъртък, 21 Април 2022 17:24