В БАБХ е необходимо да бъде извършена регистрация на животновъден обект – лично стопанство Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


С изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.

В Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е необходимо да бъде извършена  регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“ в имотите, в които се отглеждат селскостопански животни: едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

Регистрацията е безплатна и се осъществява чрез подаване на Заявление-декларация по образец: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“ чрез кмета/ кметския наместник на населеното място.

С Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.) са регламентирани ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни.


file icon doc Заявление ЗХОЖКФ-17Д - БАБХ

file icon pdf Изисквания

file icon jpg Схема