ВАЖНО! Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Уведомяваме всички жители на община Панагюрище, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 година се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 година, като се създава нова т.9 със следния текст:

„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.”

Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

ЗАПОВЕД № РД-01-131/17.03.2020г.

Последно променен на Сряда, 18 Март 2020 15:50