Кметът Никола Белишки е избран за член на УС на Националното сдружение на общините в Република България Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ на състоялото 33-о Общо събрание на организацията. След гласуване от 265 общини от страната са избрани 23-ма кметове за членове на УС.

Кандидатурата му беше издигната на проведеното в края на януари регионално делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети от Южния централен регион. Събитието беше част от програмата на Сдружението за подкрепа на новите изборни лица, които встъпват в местната власт в мандат 2019-2023 г.

Приоритети в работата на г-н Белишки като член на УС на НСОРБ ще бъдат:

-Отстояване интересите на общините пред Централната власт и Управляващите органи, в условията на равнопоставеност, партньорство и конструктивност.

-Търсене на механизми за взаимодействие с централната и законодателната власт с цел – адекватно и устойчиво финансиране за дейностите на общините, чрез ясни и справедливи разпределителни механизми, реална и ефективна финансовата и административна децентрализация.

Разработване на механизми за ефективно партньорство между местната власт, сдружения и местния бизнес с ясни финансови и правни рамки с цел реализиране и управление на проекти по местни и секторни политики.


*Сдружението е най-голямата неправителствена организация в страната и обединява всичките 265 общини. НСОРБ представя интересите на общините в рамките на законодателния процес, участва в разработването на стратегическите документи на национално ниво, в контрола и управлението на средствата от ЕС и представлява българските местни власти в международен план.

Последно променен на Четвъртък, 27 Февруари 2020 06:54