С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

1. От 24.05.2019 г. до 24.05.2019 г. от  8:00 ч. до ч. 11:00 ч. ще се проведе третиране на картофи срещу телени червеи с продукт за растителна защита/препарат Натуралис, доза 250 мл/дка на площ от 18 дка в м. „Драгоев рът“, отстоящи на 4,5 км от гр. Панагюрище, с възложител „ИНА“ ЕООД – отговорник за третирането Веселина Зумпалова-Ралчева.

2. От 24.05.2019 г. до 26.05.2019 г. от  8:00 ч. до ч. 11:00 ч. ще се проведе третиране на картофи срещу телени червеи с продукт за растителна защита/препарат Натуралис, доза 250 мл/дка на площ от:

2.1. 112 дка в м. „Груево блато“, отстоящи на 2,5 км от гр. Панагюрище , с възложител земеделски производител - Веселина Зумпалова-Ралчева. – 24.05.2019 г.

2.2. 40 дка в м. „Мулей“, отстоящи на 2,7 км от гр. Панагюрище, с възложител земеделски производител - отговорник за третирането Веселина Зумпалова-Ралчева. – 24.05.2019 г.

2.3. 6 дка в м. „ Припора“, отстоящи на 1,8 км от гр. Панагюрище, с възложител земеделски производител - отговорник за третирането Веселина Зумпалова-Ралчева. – 26.05.2019 г.

3. От 24.05.2019 г. до 25.05.2019 г. от  8:00 ч. до ч. 11:00 ч. ще се проведе третиране на картофи срещу телени червеи с продукт за растителна защита/препарат Натуралис, доза 250 мл/дка на площ от

3.1.49 дка в м. „Богоридич“, отстоящи на 3,6 км от гр. Панагюрище, с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД - отговорник за третирането Костадин Михайлов. – 24.05.2019 г.

3.2. 26 дка в м. „Магар. рът“, отстоящи на 1,3 км от гр. Панагюрище, с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД - Веселина Зумпалова-Ралчева. – 25.05.2019 г.

3.3. 97 дка в м. „ Вонещец“ и м. „Асареска река“, отстоящи на 1,5 км от гр. Панагюрище, с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД - Веселина Зумпалова-Ралчева. – 26.05.2019 г.

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

Последно променен на Четвъртък, 23 Май 2019 11:27