Община Панагюрище и „Оптикс“ АД подписаха договор за сътрудничество Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки и изпълнителният директор на „Оптикс” АД инж. Иван Чолаков подписаха договор за финансово подпомагане на Общината и общински дейности от акционерното дружество.

Общият размер на финансовото подпомагане на общински дейности от „Оптикс” АД по Договора е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

Средствата са насочени по волята на дарителя конкретно за развитие в областта на общинския културен календар, подпомагане на деца с изявени дарби, спорта и туризма, здравеопазване и други дейности (различни инициативи, които след предложение от страна на Общината за съответното мероприятие и бюджет, са одобрени изцяло или частично от „Оптикс” АД).