ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище.

Обсъждането на документа ще се проведе на 28.03.2017 г. (вторник) от 15:30 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван Проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване – град Панагюрище, пл. "20-ти април" №13, Община Панагюрище.