Напредъкът на дуалното обучение в Панагюрище бе представен пред министъра на икономиката и министъра на образованието и науката Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки и заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова взеха участие в работна среща с министъра на икономиката доц. Теодор Седларски, министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, областния управител на област Пазарджик Златко Митрев, Радка Кроснарова - председателстващ Общински съвет-Панагюрище, Валентина Кайтазова - началник на РУО-Пазарджик, Александър Чобанов - директор „Човешки ресурси“ на „Асарел-Медет“ АД, Лушка Апостолова - директор на Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, експерти от Министерство на образованието и науката и от Министерство на енергетиката, представители на Българска минно-геоложка камара и на бизнеса от община Панагюрище.

Срещата бе организирана от Българска минно-геоложка камара и „Асарел-Медет“ АД.

По време на срещата, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище г-жа Галина Матанова представи постигнатите резултати от внедряването на дуалната система на обучение в община Панагюрище, успешното сътрудничество между Община Панагюрище, бизнеса и Професионалната гимназия, планираните бъдещи действия и очаквания при реализирането на проекта.

Заместник-кметът Галина Матанова направи конкретни предложения за законодателни инициативи на държавата в полза на повишаване качеството на образователния процес и инвестиции в мотивирани учители.

Директорът „Човешки ресурси“ на „Асарел-Медет“ АД Александър Чобанов презентира възможностите за провеждане на обучение в реална производствена среда в „Асарел-Медет“ АД.

Последно променен на Сряда, 15 Март 2017 19:04