ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА 26.03.2017 г. Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


 СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на община Панагюрище е публикуван СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

 Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено ЗАЯВЛЕНИЕ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ през интернет страницата на община Панагюрище, което се предава незабавно от общинската администрация на кмета на община или кметство.

Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

Когато лицето е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, или чрез ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ през интернет страницата на община Панагюрище че няма да гласува на друго място.

Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40 от Изборния кодекс.
file icon pdf СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017г.


 Заповед-ЧР № 103 от 08.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С решение № 56 – НС от  22.02.2017 г. на Районна избирателна комисия Пазарджик са назначени членовете на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Обучението на съставите на СИК на територията на  Община Панагюрище ще се проведе на 16.03.2017 г. от 17.00 ч. в Голямата зала на Театър Дом-паметник от представители на РИК,  представители на Районно управление „Полиция“ гр.Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Решение № 4371-НС от 1 март 2017 г.

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 Решение № № 4387-НС относно: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и тяхното съхранение.
Уважаеми гласоподаватели, можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. на адреси:


Справка по ЕГН

Справка по адрес


СЪОБЩЕНИЕ

В срок до 11.03.2017г. (включително)  избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Панагюрище по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
      Заповед № 99 от 22.02.2017 г.

file icon pdf Кметство Баня - Заповед № 2 от 07.03.2017 г.

file icon pdf Кметство Бъта - Заповед № 6 от 06.03.2017 г.

file icon pdf Кметство Елшица - Заповед № 2 от 24.02.2017 г.повед

file icon pdf Кметство Левски - Заповед № 4 от 06.03.2017 г.

file icon pdf Кметство Оборище - Заповед № 1 от 24.02.2017 г.

file icon pdf Кметство Панагюрски колонии - Заповед № 3 от 14.03.2017 г.

file icon pdf Поибрене - Заповед № 2 от 23.02.2017 г.

file icon pdf Кметство Попинци - Заповед № 3 от 24.02.2017 г.file icon pdf ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

file icon pdf Покана за участие в консултации

 file icon pdf Заповед № 66 от 02.02.2017 г.

file icon pdf Заповед № 68 от 03.02.2017 г.

Последно променен на Петък, 17 Март 2017 15:31