ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЗИМНА ОБСТАНОВКА Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


В отговор на подадени сигнали до местните медии относно непочистени улици в град Панагюрище, Община Панагюрище информира следното:

Към настоящия момент няма постъпили сигнали за непочистени и непроходими пътища и улици на Дежурния телефон на Община Панагюрище и в Районно управление „Полиция“.

На територията на града всички улици са проходими при зимни условия.

В момента на територията на община Панагюрище работи цялата налична техника – 11 снегорина и още три машини, които разпръскват пясък, луга и айсмелт.

Уведомяваме гражданите, че булевард „Пятигорск“ и улиците „Хаджи Димитър“, „Стоил Финджеков“, „Георги Сава Раковски“, „Павел Хаджисимеонов“, „Нистор Ружеков“ и части от улиците „30-ти декември“, „Захари Стоянов“ и „Ген. Георги Момеков“ са част от Републиканска пътна мрежа и тяхното снегопочистване е ангажимент на Областно пътно управление – Пазарджик към Агенция пътна инфраструктура. Останалите улици на територията на града се почистват от ОП „Чистота“.

Относно получени сигнали за непочистени тротоари, призоваваме жителите на община Панагюрище да проявят разбиране и да спазват своите задължения и отговорности съгласно чл. 2 (3) ,т.2 и т.3 от Наредба №2 за опазване и поддържане на чистотата в община Панагюрище, а именно:

Организацията на дейностите по почистването и снегопочистването:

- за юридически лица – Ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения и други по отношение на производствените, административните и складови помещения, гаражите, паркингите, общинския пазар, строителните площадки, фургоните, дъждоприемните шахти и други имоти, които стопанисват, както и прилежащите на тях терени, зелени площи, тротоари и улични платна.

- за гражданите – по отношение собствените дворове, сгради, части на сградите за общо ползване, частите от вътрешно-кварталните пространства и частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти.

Умоляваме гражданите при възникнали проблеми или забелязани нередности да подават сигнали на Дежурния телефон на Община Панагюрище - 0357 600-70 /60.

Последно променен на Вторник, 10 Януари 2017 19:45